Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

1. Yhdistyksen toiminta-ajatus
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea jäsentensä sukututkimusharrastusta sekä tehdä yhdistystä ja sen toimintaa tunnetuksi Kuopiossa ja sen lähikunnissa.
2. Hallinto

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään tammi-huhtikuussa. Hallitus kokoontuu päätöstensä mukaisesti. Hallituksen jäsenille ja hallituksen valitsemille toimihenkilöille määritetään vastuualueet.
3. Talous
Yhdistyksen taloudellinen toiminta käy ilmi talousarviosta.
Jäsenmaksu vuonna 2019 on 20 €.
4. Jäsentyö
Yhdistyksen jäsentyön tavoitteena on jäsentyytyväisyyden vahvistaminen ja uusien jäsenien hankkiminen. Kuukausikokousten luentoaiheet ja retkien kohteet pyritään toteuttamaan jäsenten toivomusten perusteella. Uusien jäsenten hankinnassa painotetaan jo jäsenenä olevien aktiivisuutta - jäsen on paras jäsenhankkija.
5. Kuukausikokoukset

Kuukausiesitelmien kuunteleminen kokoaa jäsenet yhteen. Esitelmiä pidetään syys-huhtikuussa joka kuukauden 1. keskiviikkona. Esitelmien pitopaikka vaihtelee Kuopion kaupungin pääkirjaston remontin vuoksi.
6. Sukusorvi

Sukusorvi kokoontuu syys-huhtikuussa joka kuukauden 2. keskiviikkona klo 17.00 alkaen Minnantuvalla, Minna Canthinkatu 43. Sukusorvissa pohditaan keinoja erilaisten atk-ohjelmien ja -tiedostojen hyödyntämiseen sukututkijan arjessa.

7. Sukusavotta

Sukusavotta kokoontuu joka kuukauden 3. keskiviikkona alkaen klo 17.00 Minnantuvalla,

Minna Canthinkatu 43. Savotassa annetaan vertaisohjausta sukututkimuksen tekemiseen.

8. Koulutus, retki- ja muu toiminta

Perinteinen kevätretki tehdään yksipäiväisenä 6.6.2019.

Kirkonkirjojen digitointia jatketaan mahdollisuuksien mukaan jossakin sopivassa paikassa Pohjois-Savon maakuntakirjaston sukututkimushuoneen remontin ajan.

Osallistutaan valtakunnallisiin sukututkimustapahtumiin.

Jatketaan talkootöitä HisKi-projektissa. Osoitteessa www.genealogia.fi/hiskitallennus jokainen voi tallentaa 1800-luvun jälkipuolelta olevia tietoja HisKiin tai tarkastella jo tallennettuja tietoja eli auditoida tallennuksia ennen niiden vientiä HisKiin.

9. Tiedotustoiminta

Sarana on yhdistyksen jäsenlehti, joka postitetaan vastaisuudessa niille, joilla ei ole käytettävissä nettiä. Niille joilla on netti käytössä, jäsenlehti lähetetään sähköpostilla.

on sivusto, jolle on keskitetysti koottu tietoja yhdistyksen toiminnasta.

Tapahtumista ilmoitetaan Savon Sanomissa.

10. Yhteistoiminta muiden sukututkimusyhdistysten kanssa
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Sukututkimusseuraan.
Varkauden, Pohjois-Karjalan ja Ylä-Savon sukututkimusyhdistysten kanssa jatketaan vuonna 2009 aloitettua yhteistyötä.