Toimintasuunnitelma vuodelle 20211.
Yhdistyksen toiminta-ajatus
Yhdistyksen
toiminnan tarkoituksena on tukea jäsentensä
sukututkimusharrastusta sekä tehdä yhdistystä ja sen toimintaa
tunnetuksi Kuopiossa ja lähikunnissa.


2.
Hallinto

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
pidetään tammi-huhtikuussa. Hallitus kokoontuu päätöstensä
mukaisesti. Hallituksen jäsenille ja hallituksen valitsemille
toimihenkilöille määritellään vastuualueet.


3.
Talous
Yhdistyksen taloudellinen toiminta käy ilmi talousarviosta.


4.
Jäsentyö
Yhdistyksen jäsentyön tavoitteena on jäsentyytyväisyyden vahvistaminen ja
uusien jäsenten hankkiminen. Jäsentyytyväisyyttä vahvistetaan valitsemalla kuukausiesitelmien aiheet ja retkien kohteet jäsenten toivomusten perusteella. Uusien jäsenten hankinnassa painotetaan jo jäsenenä olevien aktiivisuutta – jäsen on paras jäsenhankkija.


5.
Kuukausiesitelmät
Kuukausiesitelmien
kuunteleminen kokoaa jäsenet yhteen. Esitelmiä pidetään
syys-huhtikuussa yleensä joka kuukauden 1. keskiviikkona. Vuonna
2021 tilaisuuksia järjestetään suositellut koronarajoitukset
huomioon ottaen. Paikkana on Suokadun toimintakeskus, Suokatu 6,
Kuopio.


6.
Sukusorvi ja Sukusavotta
Sukusorvia
ja Sukusavottaa ei tilojen puutteen vuoksi voida järjestää
toistaiseksi. Edelleen toimintaa mahdollisesti rajoittaa
koronapandemia vielä vuonna 2021.


7.
Koulutus, retki- ja muu toiminta
Kesällä
2021 ei tulla järjestämään perinteistä kesäretkeä
koronapandemian vuoksi.Kirkonkirjojen
digitointia Pohjois-Savon alueen kirkonkirjoista jatketaan.Osallistutaan valtakunnallisiin sukututkimustapahtumiin, mikäli niitä
järjestetään.8.
Tiedotustoiminta
Sarana
on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä sähköinen jäsenlehti, joka
sisältyy yhdistyksen jäsenmaksuun. Syksyllä ilmestyvässä
lehdessä kerrotaan kevätkau-den ja keväällä ilmestyvässä
lehdessä syksyn tapahtumista. Syksyllä ilmesty-vään lehteen
kootaan yhteenvedot edellisen talvikauden aikana pidetyistä
luennoista.www.savonsukututkimusharrastajat.fi/kotisivukone.com,
on sivusto, jolle on keskitetysti koottu tietoja yhdistyksen
toiminnasta. Lisäksi yhdistyksellä on Facebook-sivusto.9.
Yhteistoiminta muiden sukututkimusyhdistysten kanssa
Yhdistys
kuuluu jäsenenä Suomen Sukututkimusseuraan.Varkauden,
Pohjois-Karjalan ja Ylä-Savon sukututkimusyhdistysten kanssa
jatketaan vuonna 2009 aloitettua yhteistyötä.Jäsenillä
mahdollisuus osallistua etäluennoille netissä. Juha Vuorela
järjestää maanantaisin etäluentoja, joita yhdistys on ostanut
jäsenten käyttöön.