Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

1. Yhdistyksen toiminta-ajatus
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea jäsentensä sukututkimusharrastusta sekä tehdä yhdistystä ja sen toimintaa tunnetuksi Kuopiossa ja sen lähikunnissa.
2. Hallinto
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään tammi-huhtikuussa. Hallitus kokoontuu päätöstensä mukaisesti. Hallituksen jäsenille ja hallituksen valitsemille toimihenkilöille määritetään vastuualueet.
3. Talous
Yhdistyksen taloudellinen toiminta käy ilmi talousarviosta.
Jäsenmaksu vuonna 2017 on 20 €.
4. Jäsentyö
Yhdistyksen jäsentyön tavoitteena on jäsentyytyväisyyden vahvistaminen ja uusien jäsenien hankkiminen. Kuukausikokousten luentoaiheet ja retkien kohteet pyritään toteuttamaan jäsenten toivomusten perusteella. Uusien jäsenten hankinnassa painotetaan jo jäsenenä olevien aktiivisuutta - jäsen on paras jäsenhankkija.
5. Kuukausikokoukset
Kuukausikokoukset ovat yhdistyksen jäsenten kohtaamispaikka. Kokouspaikkana on Kuoion kaupunginkirjaston kokoussali ja kokoontumispäivä kuukauden ensimmäinen keskiviikko.
6. Sukusorvi
Sukusorvi kokoontuu joka kuukauden 2. keskiviikko alkaen klo 16.00 Kuopion keskustan asukastupa Voiportissa, Tulliportinkatu 52. Sukusorvissa pohditaan keinoja erilaisten atk-ohjelmien ja tiedostojen hyödyntämiseen sukututkijan arjessa.
7. Sukusavotta
Sukusavotta kokoontuu joka kuukauden 3. keskiviikkona alkaen klo 17.00 Pohjois-Savon maakuntakirjaston sukututkimushuoneessa. Savotassa annetaan vertaisohjausta sukututkimuksen tekemiseen.
8. Koulutus, retki- ja muu toiminta
Perinteinen kevätretki tehdään yksipäiväisenä 6.6.2016 Keiteleen, Pielaveden, Kiuruveden ja Lapinlahden seudulle.

Kirkonkirjojen digitointia jatketaan Kuopiossa sekä jatketaan talkootöitä HisKi-projektissa. Osoitteessa www.genealogia.fi/hiskitallennus jokainen voi tallentaa 1800-luvun jälkipuolelta olevia tietoja HisKiin tai tarkastella jo tallennettuja tietoja eli auditoida tallennuksia ennen niiden vientiä HisKiin.

Osallistutaan Suomen Sukututkimusseuran järjestämään koulutukseen Kuopiossa.

Aineiston keruuta jatketaan Esipolvitaulujen II osaa varten.
9. Tiedotustoiminta
Sarana on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti, joka sisältyy yhdistyksen jäsenmaksuun.
Kevätkauden tapahtumista kerrotaan joulu-tammikuun vaihteessa ilmestyvässä lehdessä ja
syksyn tapahtumista elokuulla ilmestyvässä lehdessä.
Yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista jaetaan tietoa myös yhdistyksen kotisivuilla.
Tapahtumista ilmoitetaan Savon Sanomissa.

10. Yhteistoiminta muiden sukututkimusyhdistysten kanssa
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Sukututkimusseuraan.
Varkauden, Pohjois-Karjalan ja Ylä-Savon sukututkimusyhdistysten kanssa jatketaan vuonna 2009 aloitettua yhteistyötä.